תל אביב ממרומים ביום קיץ טיפוסי.
יוצרת הסרט : Lauren Tolila